DỊCH VỤ NỔI BẬT

Thẻ vào cổng Vinpearl land Phú Quốc được chia ra làm 3 loại:
1. vé giành cho người cao tuổi  
2. vé trẻ em
3. vé người lớn
Quý khách có thể nhận biết và phân biệt từng loại thẻ như sau: